SPOTŘEBNÍ MATERIAL PRO TISKÁRNY ZA VÝHODNÉ CENY
kvalitní naplně, cartridge, refilly Skyhorse pro Epson , Canon , Lexmark

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě

Obchodní podmínky

Objednávka zboží

Objednávka zboží
Zboží lze objednat následujícími způsoby :
· on-line v e-shopu
· e-mailem
· telefonicky
Při odeslání objednávky doporučujeme napsat příslušné kódy zboží a jejich popis (dle ceníku) aby se předešlo možné záměně zboží, případně si vyžádat zaslání potvrzené objednávky e-mailem u obchodníka.
Objednávka by měla obsahovat tyto základní náležitosti:
· prodávajícího - obchodní firmu a sídlo, IČ prodávajícího (vybírá kupující z nabídky elektronického obchodu při objednání zboží)
· kupujícího - jméno a příjmení, název, obchodní firmu a sídlo,místo podnikání nebo bydliště kupujícího; IČ a DIČ kupujícího, pokud je registrován jako plátce DPH a provozuje podnikatelskou činnost; telefon a e-mail kupujícího.
· kód produktu, který jednoznačně určuje předmět objednávky (číselné označení produktu podle druhu, uváděné v ceníku elektronického obchodu)
· množství požadovaných kusů produktu
· vybraný způsob platby a dopravy
· požadovaný termín dodání zboží
· adresu pro dodání zboží V případě, že zboží je pro zákazníka připraveno k odběru a není bez udání důvodu (zákazník nereflektuje) do 7 kalendářních dnů vyzvednuto, je tato objednávka zrušena.

Platební podmínky
Standardní způsob platby je dobírkou při odběru zboží. Bankovním převodem na proforma fakturu - předem. Pokud je Vaše platba připsána na náš účet, je zboží ihned expedováno. Pokud není úhrada proforma faktury provedena v době splatnosti, Vaše objednávka je zrušena. Po zaplacení je vystaven daňový doklad na kterém je uvedeno, že částka byla uhrazena zálohově.
Bankovním převodem na fakturu se s platností. Je poskytována stálým zákazníkům, za dobrou platební morálkou a je určována vedoucím obchodního oddělení. Zákazníkovi je nastaven kredit. Zboží zůstává až do úplné úhrady vystavené faktury majetkem firmy.


Způsob vystavení dobropisu
V případě, že se zákazníkovi vystavuje dobropis, jsou kroky následující:
1.Obchodník vystaví dobropis na dohodnuté zboží a za dohodnutou cenu.
2.Dobropis je zaslán poštou zákazníkovi.
3.Zákazník dobropis vyplní předepsanými údaji (číslo účtu, datum doručení, podpis (razítko))
4.Zákazník zašle potvrzený dobropis na adresu firmy.
5.Jakmile je dobropis doručen, následuje platba na účet. Platby složenkou nejsou možné. V případe osobní návštěvy je částka vyplacena v hotovosti.

Dodání zboží
Podmínkou pro dodání v termínech, které si zákazník dohodne s prodávajícím jsou:
· ověření objednávky (odesláním prostřednictvím e-shopu je objednávka závazná, protože někteří lidé zneužívají údaje existujících lidí, jsou některé objednávky ověřeny, telefonicky, nebo e-mailem)
· volné skladové zásoby objednaného zboží v objednaném množství
· případné provedení dohodnutého způsobu platby na účet prodávajícího. Objednané zboží je expedováno nejpozději následující pracovní den po splnění výše uvedené podmínky pro dodání zboží. Způsoby a ceny dopravy jsou ZDE

Vrácení zboží
a) Zákazník muže vrátit zboží zpět firmě TSCHERNYSCHOFF bezplatně, když: - dostal jiné zboží než je uvedeno na faktuře a než požadoval při objednávce - dostal jiné zboží než požadoval Tyto případy je povinen odběratel reklamovat maximálně do 3 kalendářních dní od obdržení zboží a samozřejmě musí být nepoužité.
b) Zákazník muže vrátit kompletní, neporušené a nepoškozené zboží firmě TSCHERNYSCHOFF, v původním obalu bezplatně bez udání důvodu v případě, že nákup byl proveden na dálku, a to do 14-ti dnů od obdržení zboží (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Vrácená částka se bude rovnat rozdílu kupní ceny a nákladu, které prodejce vynaložil v souvislosti s dodáním zboží zákazníkovi(např. přepravné apod.). Zboží musí být zpět zasláno v adekvátním ochranném obalu, stejně tak jak zákazníkovi bylo zboží dodáno. Veškeré poškození zboží vlivem špatného balení bude započteno do oprávněných nákladů prodejce na dodání zboží.
c) Zákazník zaplatí storno poplatek ve výši minimálně 10% z ceny zboží, když chce vrátit zboží z důvodu: - nekompatibility (viz reklamační řád odstavec 2. písmeno e ). - z jakéhokoliv jiného důvodu, kromě důvodu viz reklamační řád 4a a 4b) Tuto možnost má zákazník pouze ve vyjímečných případech a po dohodě s obchodním oddělením TSCHERNYSCHOFF, a to do 14-ti kalendářních dnů od převzetí zboží. Musí se jednat o standardní zboží s kompletním příslušenstvím a nepoškozenými obaly. V případě zboží speciálně baleného např. v ochranné atmosféře, nelze zboží vrátit vůbec. Tento bod není vymahatelný a závisí na oboustranné dohodě. d) Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy: „Citace ze Zákona c. 40/1964 Sb. paragraf 53“ (7) Kromě případu, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit podle odstavce 6 od smluv
a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
e) na dodávku novin, periodik a časopisů,
f) spočívajících ve hře nebo loterii.

Kupující prohlašuje, že se před vyplněním objednávky seznámil s těmito obchodními podmínkami, obchodními podmínkami prodávajícího a reklamačním řádem prodávajícího a že s těmito souhlasí.

V Praze 25.4.2005

zpět
Vaše IP adresa je: 54.221.17.234
Copyright © 2018 Zen Cart. Powered by Zen Cart